luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Blaxter tuffar 2006 hur man forskar

Blaxter tuffar 2006 hur man forskar

Bolero Ozon. Hur man forskar. Loraine Blaxter. Beröm för den första upplagan: Det är inte bara en utmärkt utgångspunkt för nya forskare och studenter, utan utan tvekan kommer den mer erfarna forskaren också att hitta den värdefull.

Dessutom skulle de som är inblandade i undervisning i forskningsmetoder eller handleda forskarstudenter finna detta en användbar källa till information, övningar och idéer. Den nya upplagan har uppdaterats hela tiden och innehåller omfattande reviderade kapitel om introduktionstänkande om forskning och dataanalys. Baserat på styrkorna i föregående utgåva innehåller Blaxter, Hughes och Tight nytt material om: Skriva forskningsförslag Att göra presentationer Forskning på din egen arbetsplats Datainsamlingsprogramvara och tidshantering Fallstudier av småskaliga forskningsprojekt Det är skrivet i ett original, tillgängligt och jargongfri stil med en mängd olika presentationsformer för att stödja forskaren.

Den är skriven för alla som krävs för att genomföra ett forskningsprojekt som en del av sina studier och är ovärderlig för dem som bedriver forskning på arbetsplatsen.

(с) 2019 luzzattigramsci.it