luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Canon ir2520 hur man ställer in fast ip

Canon IR2520 hur man ställer in fast ip

Hämta automatiskt en IP-adress: Manuellt erhålla en IP-adress: Om du inte planerar att använda någon av dessa inställningar rekommenderas att du stänger av dem. Om IP-adressen inte är identisk motsvarar maskinens värdnamn inte IP-adressen.

Om du använder Windows eller om du inte använder Bonjour på Macintosh, fortsätt till steg 10. Ändringar i mDNS-inställningarna träder i kraft efter att maskinen startas om efter proceduren. Alla icke-unika värden som ställts in manuellt ändras automatiskt så att de är unika. Om du vill använda dynamisk DNS-uppdatering är det nödvändigt att ställa in ett värdnamn och domännamn.

Värdnamn: Domännamn: Om du ställer in [DHCP] på 'På' i steg 5, kommer värdnamnet och domännamnet du anger manuellt att skrivas över. Klicka på [Inloggningsuppgifter] i arket [Avancerat] i den visade dialogrutan. I dialogrutan [DNS-dynamiska uppdateringsuppgifter] anger du användarnamn, domän och lösenord för Active Directory. Genom att ange inställningarna som beskrivs nedan kan du filtrera mottagna paket och överförda paket med IPv4-adresser och förbättra säkerheten när du skickar och tar emot data mellan din dator och maskinen.

Möjligheten att en tredje person får obehörig åtkomst kan minskas genom att konfigurera inställningarna för [IPv4-adressfilter] i enlighet med den miljö du använder. I fallet med [RX Filter] kan du registrera undantagsportnummer samt IPv4-adress så att du kan ställa in vilka datorer som får använda specifika funktioner och vilka som avvisas.

Du kan till exempel tillåta allmänna användare att skriva ut via skrivarservern och avvisa dem åtkomst till fjärrgränssnittet medan administratörer får använda alla funktioner. För att visa blockloggen, "Kontrollera blockeringsloggen. Portnummer registreras inte när protokoll används utan portnummer, t.ex. ICMP. För att ange ett intervall med IPv4-adresser: För att ställa in IPv4-adressprefixet: Värdet på [First Address ] bör vara mindre än eller lika med [Senaste adress]. Om användning av ett protokoll eller utskriftsapplikation inte är tillåten på din enhet kan den inte användas även efter att inställningarna i [Brandväggsinställningar] har ändrats på din enhet.

Konfigurera inställningarna så att protokollet eller utskriftsapplikationen tillåts. För att ange portnummer individuellt: Du kan automatiskt få värdnamnet från DHCP-servern. Inställningar krävs efter tryck på [Registrera]. Tillåt dataöverföring med alla datorer, men inte med angivna datorer. Registrera IPv4-adress eller IPv4-adressprefix som du vill avvisa. Avvisa dataöverföring med alla datorer, men inte med angivna datorer.

Registrera IPv4-adress eller IPv4-adressprefix som du vill tillåta. Tillåt datamottagning från alla datorer, men inte från angivna datorer. Registrera portnummer för funktioner som du vill avvisa. Avvisa datamottagning från alla datorer, men inte från angivna datorer.

Registrera portnummer för funktioner du vill tillåta. Om du anger '255' i [Prefixlängd] ställs inga IPv4-adresser in. Om du anger '0' i [Prefixlängd] kommer alla IPv4-adresser att ställas in. Du kan registrera 50 portnummer för en portnummerinställning.

(с) 2019 luzzattigramsci.it