luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Fyra viktiga komponenter klassrumsbedömning vad lärare

Fyra viktiga komponenter klassrumsbedömning vad lärare

Hur kan du som lärare bestämma vad eleverna redan vet om ett fokusområde i klassrummet? Hur kan du bättre förstå hur de utvecklas genom läroplanen och hur mäter du studenternas framgång? På liknande sätt kan formativa bedömningar också vara diagnostiska. Diagnostiska och summativa bedömningar är mått på vad som redan har lärt sig.

Därför ger ett sammanhängande processbaserat system med låg insatsbedömning av, som och för lärande elever, lärare, skolledare, föräldrar och beslutsfattare den information de behöver för att förbättra undervisnings- och inlärningsprocesserna. Effektiva formativa bedömningsprocesser hjälper eleven att svara på tre viktiga frågor: Vart ska jag? Var är jag nu?

Hur kan jag minska klyftan? Medan en mängd olika faktorer bidrar till en effektiv formativ bedömningsprocess, är fyra viktiga element viktiga :. Det allra första steget i dynamisk formativ bedömning är att se till att eleverna förstår exakt vad de arbetar med. Att visa elevers exempel eller skapa beskrivande rubriker för vad slutprodukten ska innehålla kan hjälpa till att klargöra inlärningsmålen.

Typer av inlärningsuppgifter inkluderar problemlösning, skrivprojekt och frågeställningar. Aldrig en-storlek-passar-alla, formativa bedömningsinlärningsuppgifter bör differentieras efter innehåll och process enligt studenternas svar och beredskapsnivåer. Effektiva inlärningsuppgifter motiverar eleverna att engagera sig i materialet i sin egen takt och svårighetsgrad och ge information om elevernas förståelse och skicklighet. Forskning visar att studenter som får fokuserade, hjälpsamma kommentarer om deras prestationer lär sig att bättre utvärdera sina egna inlärningsbehov, justera sina strategier, utveckla kritiska tänkande färdigheter, engagera sig mer produktivt i sitt arbete och bli reflekterande, självhanterande elever.

Tydlig, positiv feedback med låga insatser bekräftar hur eleverna är på rätt väg och var de har förbättrats, samtidigt som de guidar dem att korrigera sina missuppfattningar, planera sina nästa steg eller tänka på alternativa strategier.

Inga studenter är exakt samma. De skiljer sig åt i inlärningsberedskap och takt och i vilka begrepp och färdigheter de fortfarande behöver behärska. Så att följa samma sekvens och betoningar i instruktion och övning gynnar aldrig varje elev lika.

Lär dig mer om hur Waggle, det prisbelönta personliga inlärningsprogrammet, tar itu med formativ bedömning för alla studenter i årskurs 2—8. Informationen i detta blogginlägg härstammar från en vitbok av Marcella L. Bullmaster-Day, EdD. Klassrumslösningar. Logga in. Kundvagn 0. Mitt konto. Formad personal. Tweet Tweet Dela.

Det börjar med bedömning. Instruktionsbedömning har tre grundläggande former. Diagnostisk bedömning avgör baskunskaper och färdigheter för ändamålsenlig placering inom ett akademiskt program. Summativ bedömning ger information om vilka inlärningsmål som har eller inte har uppnåtts i slutet av varje studieenhet.

Mellan dessa åtgärder övervakar dynamisk, pågående formativ bedömning studenternas framsteg. Vad är formativ bedömning? Medan en mängd olika faktorer bidrar till en effektiv formativ bedömningsprocess, är fyra viktiga element viktiga: Tydliga lärandemål Det allra första steget i dynamisk formativ bedömning är att se till att eleverna förstår exakt vad de arbetar med.

(с) 2019 luzzattigramsci.it