luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Få strömmar är de där

Att få strömmar är de där

Strömmar och vattendrag - Introduktion. Figur 1-4 Huruvida ett segment av en ström är en "ökar" eller "förlorar" räckvidd beror på förhållandet mellan grundvattenbordet och strömbädden.

Ett tredje sätt att klassificera strömmar baseras på deras förhållande till landskapet runt dem och grundvattentabellen. I detta klassificeringssystem är strömmar antingen "vinner" eller "förlorar" strömmar Figur 1-4. En stigande ström är en där kanalbotten är lägre än nivån på det omgivande grundvattentabellen.

Under sommaren rör sig vatten från marken till kanalen. En förlorande ström är en som ligger ovanför grundvattenbordet och vatten rör sig från kanalen till den omgivande marken. Fleråriga strömmar vinner vanligtvis strömmar, medan intermittenta och kortvariga strömmar ofta förlorar strömmar.

Många strömmar är dock sammansatta av räckviddsdelar av en ström som vinner räckvidd och andra som tappar räckvidd. Sida 5 av 16. Föregående Nästa. Funktioner och villkor. Betar landskapet. Betande bergsområden. Betesförvaltning. Ledningsplan. Kompletterande material.

Ämnen i denna handledning.

(с) 2019 luzzattigramsci.it