luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hexit hur man får förtrollning av själsband

Hexit hur man får förtrollning av själsband

Enchanting är en del av Vanilla Minecraft och läggs till av vissa mods i Hexxit mod-paketet. Du kan förtrolla föremål via Enchantment Table, en Anvil eller genom att handla med bybor. Spelaren kan få förtrollade föremål i fängelsehål som lagts till av Better Dungeons. Det är möjligt att få objekt med "omöjliga" förtrollningskombinationer där, två exempel är ett skydd II och brandskydd III järnkista eller en skärpa I Smite I Diamond Dagger - normalt kan förtrollningar som påverkar samma aspekter av ett föremål inte dela samma Artikel.

Förtrollningar på ett föremål som lagts till av spelare i motsats till lek som är förtrollade i strukturer som Battle Towers kan tas bort med hjälp av Enchanting Plus-modet. Ta mindre skador från brand. Inte att förväxla med "brandmotstånd" buff, som ger dig full immunitet. Kan inte användas med skydd, sprängskydd eller projektilskydd, förutom genom slumpmässigt förtrollad rustning som hittats av Better Dungeons "boss" -massar. Ta mindre skador från explosioner. Kan inte användas med skydd, brandskydd eller projektilskydd förutom genom slumpmässigt förtrollade rustningar som hittats av Better Dungeons "boss" mobs.

Ta mindre skador från projektiler, till exempel pilar, eldkula, etc. Kan inte användas med skydd, brandskydd eller sprängskydd, förutom genom slumpmässigt förtrollad rustning som hittats av Better Dungeons "boss" mobs. Har en chans att inte ta hållbarhet när den används. Det betyder att ett verktyg, vapen eller pansarstycke förtrollat ​​med Unbreaking III kommer att hålla fyra gånger så länge.

Fryser stillastående och rinnande vatten, så att spelaren kan gå på vatten. Observera att det bara fungerar på Frezarite Armor. Kan sättas på hjälmar. Låter dig "läsa" olika Bibliocraft-lagringsblock. Se läsglasögon eller tonade glasögon för bättre förståelse. Inte att förväxla med Soulsteal. Detta används med Soul Shards. Får en pöbel till att vara värt ytterligare en pöbel som slaktats under "Total Mobs Killed" på en Soul Shard, vilket gör det möjligt för en spelare att få Soul Shards av högre nivå.

Förvärvbar upp till nivå 5. Får inte förväxlas med Soul Stealer. Med Soulsteal [sic], när en pöbel dör släpper den sin själ för att användas med Essence Vessel från Harken Scythe mod. Detta fungerar inte på alla mobbtyper i spelet, även om vissa nya enheter visar spawn-ägg i menyn för inte tillräckligt med objekt.

Gäller axlar genom förtrollningstabellen och alla andra vapen via en förtrollad bok och städ. Denna förtrollning är också tillgänglig för boomerangs genom en förtrollningstabell. När en sköld hanterar skada på ett mål via förtrollning av taggar läker det innehavaren. Beror på rang. När en amulett eller talisman från Harken Scythe anpassas till själen fördubblas själens kostnad medan blodkostnaden tas bort för varje användning.

När en amulett eller talisman från Harken Scythe är blodanpassad fördubblas blodkostnaden medan själens kostnad tas bort för varje användning. Om spelaren dör, kommer föremål som förtrollas av själsband att återvända till inventeringen efter att spelaren svarat igen. Logga in Har du inte ett konto? Starta en Wiki. För modet relaterat till förtrollningar, se Enchanting Plus. Innehåll [visa]. Hämtad från "https: Avbryt Spara.

(с) 2019 luzzattigramsci.it