luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur fungerar betongtätare

Hur fungerar betongtätare

Med alla framsteg inom betongindustrin sticker betongtätare ut och är fantastiska produkter med viktiga fördelar.

Betongtätare är inte bara förvirrande för dem utanför betongindustrin utan kan även orsaka viss förvirring för de inom industrin också. Idag täcker vi vad en förtätare är, hur den fungerar och fördelarna med att använda dessa produkter. I ett nötskal är en betongtätare en kemisk härdare som oftast appliceras ovanpå betongplattan efter placering, och om den poleras, används den under förädlingsprocessen.

Oavsett om plattan är polerad eller lämnas opolerad är användning av en förtätare ett ekonomiskt sätt att lägga till styrka, uthållighet och livslängd på en betongplatta. Betongtätare används som en del av förädlingsprocessen för polering av betong men används också i stor utsträckning på oavslutade betongplattor.

Denna produkt fungerar som ett porfyllmedel och ökar betongplattans ytdensitet. När den appliceras tränger förtätaren djupt in i betongplattan, skapar en kemisk reaktion och producerar en biprodukt som fyller varje por. Det ökar ytans hållbarhet avsevärt jämfört med betongytor som inte behandlas med en förtätare. Under och under härdningsprocessen producerar betongplattor en biprodukt som kallas fri kalkbetongdammning.

Denna produkt är kalciumkarbonat, som när den reagerar med betongtätaren kan producera en starkare substans. Eftersom betongplattor är porösa av naturen är användning av en förtätare ett utmärkt sätt att göra dem mindre porösa och starkare totalt sett som en färdig golvyta. När betongtätaren reagerar med fri kalk bildas kalcium-silikat-hydratgel.

Denna gel är en mycket tät och hård kristall som bildar ett kontinuerligt skikt. Ytterligare en fördel med att behandla golvet med en tätare är att det hindrar golvet från att damma en kontinuerlig naturlig förekomst med betong över tiden. Polerad betong är att föredra för många byggnader, fabriker och andra anläggningar.

Det tar mycket längre tid att visa slitage från gång- eller fordonsspår och ökar ljusreflektionen. För att lära dig mer om betongtätare och polering av betong, kontakta Royale Concrete via telefon eller besök vår webbplats för att se en översikt över våra tjänster, senaste projekt och andra nyheter om betong och polerad betong. Med över tio års erfarenhet har vi åtagit oss att fortsätta utbildningen, högkvalitativt arbete, fullständig kundnöjdhet och högsta etiska standard inom alla aspekter av vår verksamhet.

Jag hörde kommentarer från vår butikspersonal som Royales personal var lätt att arbeta med och mycket samvetsgrann.

(с) 2019 luzzattigramsci.it