luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur svävare fungerar pdf-omvandlare

Hur svävare fungerar pdf-omvandlare

Vi strävar efter att hålla våra artiklar så exakta som möjligt. Om du märker några inkonsekvenser eller föråldrad information, vänligen meddela oss. Följande handledning visar hur man konverterar en. Om du inte har novaPDF på din dator, använd nedladdningssidan för att ladda ner och installera den på din dator.

Microsoft Works är en avskalad version av Microsoft Office som har upphört 2007. På grund av detta kommer artikeln nedan inte att uppdateras längre, men om du fortfarande har Works installerat kan du använda novaPDF för att konvertera wps till PDF.

Applikationen innehöll en ordbehandlare, ett kalkylark och ett databashanteringsverktyg. Att vara en lätt version av Office, kan Works öppna och redigera alla filtyper som är inbyggda i Word, Excel och Access och detta är också tillgängligt tvärtom, eftersom du kan öppna alla proprietära Works-filtyper med Microsoft Office. Skillnaden mellan dessa två sviter är målanvändarbasen, eftersom Works endast var utformat för hemmabruk och för småföretag.

Detta har möjliggjorts på grund av en bibliotekskomponent som heter libwps, inkluderad i LibraOffice men inte i andra populära ordbehandlingsapplikationer som OpenOffice, AbiWord eller KWord på grund av den gemensamma upphovsrättsuppgiften.

Detta är anledningen till att filen i PDF-format är en enorm skillnad eftersom du inte behöver oroa dig för kompatibilitets-, upphovsrätts- eller portabilitetsproblem.

Att ha filen som PDF gör att nedladdning och installation av Microsoft Works eller något annat ordbehandlingsverktyg som kan öppna wps-formatet är onödigt eftersom allt du behöver är en PDF-läsare för att kunna hantera dokumentet vidare och det finns många PDF-tittare tillgängliga för använda sig av.

När du har installerat programmen gör du följande steg :. Eftersom MS Works-applikationen inte längre är tillgänglig för användning, vilket gör wps-filformatet och föråldrat, rekommenderas att behålla dina filer som PDF för vidare användning och distribution.

Även med hjälp av novaPDF-omvandlaren kan du lägga till kommentarer till dina filer, vattenstämplar, bokmärken, signera alla dina filer, lösenordsskydda dem och mer. Den här artikeln gäller endast novaPDF. Om du inte har det ännu måste du ladda ner det först. Senast uppdaterad: 15 februari, 2019. Gäller för: NovaPDF 9. På den här sidan: När du har installerat applikationerna gör du följande steg: Klicka på OK och filen konverteras till PDF och eventuella ytterligare åtgärder som har valts utförs på efter konvertering.

Om du inte har novaPDF installerat, använd nedladdningssidan för att ladda ner och installera den. Konvertera kommaseparerade värden CSV-filer till PDF Följande artikel handlar om att konvertera ett csv-filformat till ett pdf-dokument med hjälp av flera program med stöd för filen och novaPDF-skrivardrivrutinen.

Om du inte har novaPDF installerat på din dator, använd hämtningssidan från vår webbplats, ladda ner och installera den här applikationen.

Konvertera en webbsida till PDF 12 april 2019.

(с) 2019 luzzattigramsci.it