luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man blir portföljförvaltare

Hur man blir portföljförvaltare

En av de mest eftertraktade karriärerna i finansbranschen är portföljförvaltarens. Medan en portföljförvaltare är en position som en person måste arbeta sig fram till under en karriär, finns det några delar av jobbet du bör känna till innan du överväger att gå vidare till att hantera en portfölj.

Om du fortfarande är en grundstudent som överväger en karriär som portföljförvaltare, ta kurser i företag, ekonomi, ekonomi, redovisning och matematik.

En MBA-examen, förutom en grundexamen, är gränsöverskridande. Privata värdepappersföretag eller värdepappersbanker ser positivt på att studera riskhantering, redovisning och ekonomi. Vissa masterprogram erbjuder aktiemarknadsspecifika kurser. Att arbeta som analytiker är bra utbildning för att bli portföljförvaltare. Positionerna beror på följande kriterier :. Den specifika uppsättningen av FINRA-licenser varierar beroende på typer av värdepapper och andra investeringstillgångar.

Portföljförvaltare, i motsats till fondförvaltare, tar ofta kontroll över mycket stora portföljer för stora finansinstitut. För blivande portföljförvaltare är de viktigaste kvalifikationerna professionella certifieringar. Andra certifieringar - förutsatt att de är relaterade till ekonomi, ekonomi, investering eller redovisning - kan stärka ett CV, men är ingen garanti. Som det är olyckligt med många andra positioner kan spelet handla mer om vem du vet att vad.

Även om en portföljförvaltare är en mångfaldig dag i livet, kontrollerar en konstant de finansiella marknadernas status och håller sig uppdaterad. En portföljförvaltare kommer att träffas regelbundet med sina analytiker för att diskutera marknadsutvecklingen och trenderna för relevanta aktuella händelser. En portföljförvaltare leder alla affärer som investeringsfonden eller portföljen gör under dagen genom att fatta slutgiltiga beslut om de värdepapper som är inblandade.

Vissa kapitalförvaltningsstilar, som tillväxtportföljer eller fonder, har en högre säkerhetsomsättning än andra, till exempel värdeförvaltning. Förutom att träffa personalanalytikerna och övervaka marknaderna och aktuella händelser har en portföljförvaltare många andra ansvarsområden.

Även om de ofta bara ger en överblick över de nuvarande ekonomiska förhållandena, så visas de finansiella medierna för de investeringsmedel de förvaltar såväl som de företag de representerar. En dag i en portföljförvaltares liv är fylld med utmaningar, men erbjuder också en ekonomisk och intellektuell belöning. Om du är mycket analytisk och älskar de finansiella marknaderna och den ständigt föränderliga världen av aktuella händelser kan en karriär som portföljförvaltare vara något för dig. Karriärsråd.

Financial Advisor Karriärer. Dina pengar. Privatekonomi. Ekonomisk rådgivning. Populära kurser. Login Advisor Login Nyhetsbrev. Ekonomisk rådgivare Ekonomisk rådgivare Karriärer. Positionerna beror på följande kriterier: Fondens storlek: En portföljförvaltare kan förvalta tillgångar för en relativt liten oberoende fond eller ett stort kapitalförvaltningsinstitut.

En förvaltare som förvaltar tillgångar för en stor penninghanteringsinstitution kallas vanligtvis portföljförvaltare, medan någon som förvaltar mindre fondtillgångar vanligtvis kallas fondförvaltare. Någon som förvaltar tillgångar för en stor företagsorganisation eller högskola kallas vanligtvis CIO för investeringschef. Typ av investeringsmedel: Alla typer av penningförvaltare har praktiskt taget samma funktion: Utbudet av investeringsfordon inkluderar detalj- eller fondfonder, institutionella fonder, hedgefondprodukter, förvaltnings- och pensionsfonder samt investeringspooler för råvaror och hög nettoförmögenhet.

Portföljförvaltare kan hantera aktie- eller räntebaserade investeringsmedel och är ofta specialiserade på det ena eller det andra. Investeringsstil: Förutom att specialisera sig på aktie- eller ränteplacering, tenderar portföljförvaltare att specialisera sig när det gäller investeringsstilar. Investeringsstilar inkluderar: Jämför investeringskonton. Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap som Investopedia får ersättning för. Relaterade artiklar. Karriärråd Portföljchef: Karriärväg och kvalifikationer.

Karriärråd Mäklare eller handlare: Vilken karriär passar dig? Pensioner The Gatekeepers: Consultants Hold the Key. Partnerlänkar. Relaterade termer Definition av investeringsanalytiker En investeringsanalytiker är en finansiell professionell med expertis inom utvärdering av finansiell och investeringsinformation, vanligtvis i syfte att göra rekommendationer för köp, sälj och innehav för värdepapper.

Vad är en fondförvaltare? Lär dig mer om fondförvaltare som övervakar en portfölj med ömsesidiga eller hedgefonder och fattar slutgiltiga beslut om hur de investeras. Fondens plus och minus En fond definieras som en typ av investeringsmedel som består av en portfölj med aktier, obligationer eller andra värdepapper som övervakas av en professionell penningförvaltare.

Långt ett favoritval för privatpersoner, fonder har både fördelar och nackdelar jämfört med andra tillgångsslag. Fördelar och risker med ränteprodukter Ränteinkomst är en typ av säkerhet som betalar investerare fasta räntebetalningar fram till dess förfallodag.

Vid förfallodagen återbetalas investerare det huvudbelopp som de hade investerat. Hedgefond Definition En hedgefond är en aggressivt förvaltad portfölj av investeringar som använder hävstångs-, långa, korta och derivatpositioner.

(с) 2019 luzzattigramsci.it