luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man citerar skärmdumpar

Hur man citerar skärmdumpar

Om det inte finns något datum tillgängligt, använd då förkortningen "n. Kan jag bara ta med året i mitt citat eller behöver jag ange hela datumet? Om möjligt, ta med år, månad och datum i referenser. Om månaden och datum inte är tillgängliga kan du använda publiceringsåret.

Det finns många olika typer av figurer, men APA använder vissa grundläggande principer för alla figurtyper. Onlinekarta: Arbetsnamn [Karta]. Hämtad från URL. Arbetsnamn.

Verkets titel [Online-bild]. Information om citering och flera av exemplen hämtades från APA Manual 6th ed. Fråga oss. Sök i den här guiden Sök. APA Citation Style, 6: e upplagan: Hjälpsamt tips! Ingen författare? Inget datum? Situationer som detta avsnitt täcker sidorna 150-167 Det finns många olika typer av figurer, men APA använder vissa grundläggande principer för alla figurtyper. Figurtyper: Bild från en elektronisk källsiffror För mer exempel och information, se följande publikationer: About Citing Works of Art Tips!

Följande format kommer att användas: Referenser - post som visas i slutet av din uppsats. Siffror inom parentes hänvisar till specifika sidor i handboken. Ämnesguide. Himmelfarb referensdisk. Maila mig. Senast uppdaterad: 2 maj 2019 7: Rapportera ett problem.

(с) 2019 luzzattigramsci.it