luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man odlar fartygsreparationsindustrin

Hur man odlar fartygsreparationsindustrin

Fartygsreparations- och underhållstjänster inkluderar typiska reparations- och underhållsaktiviteter, föremål för fartyg, antingen planerade eller oplanerade. Dessutom kommer den globala efterfrågan på fartygsreparations- och underhållstjänster också att påverkas av den växande sjöburna handeln och sjöfartsindustrins cykliska natur. På senare tid har marknaden för reparation och underhållstjänster bevittnat en betydande utveckling ur konkurrensperspektivet.

Ökningen i efterfrågan på nya fartyg och aktiviteter förknippade med fartygsreparations- och underhållstjänster kan främst hänföras till förbättringarna i fastlandshandelsrutter, till exempel handelsvägen i Fjärran Östeuropa. En annan faktor som påverkar tillväxten på marknaden för reparation och underhåll av fartyg är förkortning av försörjningskedjor, både när det gäller avstånd och antal noder. Denna speciella faktor har varit ansvarig för att minska volymen på den globala handeln eftersom färre fabriker och länder är inblandade i produktionsprocessen.

Ovan nämnda faktorer kommer att spela en avgörande roll i utvecklingen av den globala marknaden för reparation och underhåll av fartyg under prognosperioden. Dessutom har Singapore, Dubai och Bahrain den infrastruktur som krävs för att reparera offshore supportfartyg och kommer sannolikt att gå vidare på marknaden för reparation och underhåll av fartyg.

Baserat på servicetyp är dockning, skrovdel och motordelar de viktigaste segmenten som bidrar till tillväxten av den globala försäljningen av fartygsreparations- och underhållstjänster. På marknaden för reparation och underhåll av fartyg förväntas docknings- och skrovdelstjänster växa till en CAGR på 7. Indonesien, Singapore, Vietnam och Filippinerna kommer att skapa och bevittna hård konkurrens på den regionala marknaden för reparation och underhåll av fartyg. Våra rådgivningstjänster syftar till att hjälpa dig med specifika, anpassade insikter som är relevanta för dina specifika utmaningar.

Låt oss veta om dina utmaningar och våra betrodda rådgivare kommer att kontakta dig: Ökad sjöburen handel mot bakgrund av den senaste tidens ekonomiska boom i Kina och andra asiatiska länder har lett till omlastningsaktiviteter.

Som ett resultat kommer efterfrågan på fartygsreparations- och underhållstjänster i regionen att bli stark tillväxttakt. Skatteincitament till varv som tillhandahålls av olika myndigheter över hela världen kommer att öka tillväxten på marknaden för reparation och underhåll av fartyg. Vi levererar syndikerade forskningsrapporter, anpassade forskningsrapporter och konsulttjänster som är personliga. FMI levererar en komplett förpackad lösning som kombinerar aktuell marknadsinformation, statistiska anekdoter, teknikinput, värdefull tillväxtinsikt och en flygbild av konkurrensramen och framtida marknadstrender.

Tryck på futuremarketinsights. FMI-blogg: Kontakta oss. Nyheter i fokus Bläddra bland nyheter. Multimedia Galleri. Populära ämnen. Affärsteknik. Allmän verksamhet. Konsumentteknik. Nyheter på språk.

Också från den här källan. Du läste just: Dela den här artikeln.

(с) 2019 luzzattigramsci.it