luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man installerar dränering av perforerade metallrör

Hur man installerar dränering av perforerade metallrör

Ett geotextiltyg omsluter röret och gruset och fungerar som en sikt där fina sediment inte passerar till det område där gruset ligger. Ett korrekt utformat fransk avlopp minskar trycket på stödväggar och underväggar som med tiden kan inducera fukt i källare och kryputrymmen.

Ett fransk avloppssystem är en oumbärlig komponent i alla vattentätningsprojekt. Ett fransk avlopp flyttar vatten och fukt bort från fastigheten, vilket minskar vattendammning och översvämning i ryggen, uteplatsen eller gården. Detta är ett vanligt alternativ som används i följande applikationer :. Avloppssystemet bör inte vara mer än 12 tum brett, mellan 6 och 8 tum kommer att vara idealiskt, eftersom det förmodligen kommer att hålla längre och vatten kommer att samlas upp och transporteras bättre med färre hinder.

Röret installerat i diket måste också installeras med hålen på botten. Det franska avloppssystemet bör installeras tillräckligt djupt så att vatten så småningom kommer att rinna in i röret istället för att röra sig nära eller in i strukturen. Den rekommenderade lutningen på det perforerade röret för ett fransk avloppssystem är en tumdroppe per 10 fot horisontell körning.

När en fransk avlopp används för att skydda ett bostadsutrymme ska bottenvändningen placeras minst 2 tum under ytan på ytan. Det rekommenderas dock att du använder en professionell konsult som kan bestämma avloppssystemets rätta höjd. Om jobbet eller området som ska bearbetas är litet kanske du vill prova ett fyrtums rör men kom ihåg att allt kommer ner till den mängd vatten som hanteras.

Vissa experter rekommenderar att man använder släta väggrör, medan andra tenderar att använda korrugerade rör. Ett perforerat rör tillverkas med två rader av runda hål, som normalt installeras mot botten av diket som en del av det franska avloppssystemet. Som entreprenör kanske du vill lägga till ett tygfilter för att minska igensättning av rören. Du kanske också vill se till att rätt lutning och rörstorlek är tillräcklig för att hantera vattenflödet.

De övre 12 tum ovanför röret ska fyllas med inhemsk jord, för att undvika att krossa sten över det perforerade röret som kan skada röret.

Det är viktigt att placera grusen runt röret eftersom de filtrerar eventuellt sediment som geotextilen inte kan ta bort. En viktig del av ett fransk avlopp är geotextilen som täcker röret. All krossad sten ska skyddas och förpackas med ett geotextilfilter, ett långvarigt tillverkat material som skyddar röret. Införandet av ett dräneringsduk runt aggregatet kan förhindra att in situ-marken tvättas in i och täppa till avloppet.

Dessa geotextilfiltertyger kommer att förhindra att smuts kommer in i avloppssystemet, vilket förlänger avloppets livslängd och ökar prestanda. Det finns prefabricerade avloppssystem gjorda av två delar: Geotextiltyger är fästa vid kärnan, vilket ger utmärkt dränering samtidigt som återfyllningen inte kommer in i kärnkanalen. Dessa prefabricerade dräneringssystem kan minska installationskostnaderna eftersom de kan installeras snabbare än traditionella avloppsplattor.

Nya specifikationer Innovation. Designa nya specifikationer. Av Juan Rodriguez. Detta är ett vanligt alternativ som används i följande applikationer: Fortsätt läsa.

(с) 2019 luzzattigramsci.it