luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man kakelar ut fönsterbrädan

Hur man klinker på yttre fönsterbrädan

Vill du ha en bättre värmeisolering eller förbättrad estetik för ditt hem? Oavsett vilka preferenser du har finns det flera faktorer att tänka på om du vill installera en ny fönsterbräda. I likhet med installationen av en dörr eller ett fönster finns det inget behov av att anställa en specialist. Den här handboken visar hur du kan undvika problem och hur du installerar dessa komponenter enkelt själv utan kostsam professionell hjälp. Att installera en fönsterbräda, att ha alla verktyg och material som behövs till hands och redo att användas är ett mycket viktigt steg.

Denna typ av installation innehåller vissa egenskaper. Du bör täcka arbetsområdet med en skyddsmatta för att undvika skador genom flygande fragment. Se till att allt är täckt innan du börjar med förberedelserna. Du kan välja om du vill använda skum, cement eller konstruktionslim som fästmaterial. Men tänk på att skummet expanderar efter kontakt med luft, vilket får fönsterbrädan att lyftas upp. Mer skum kan lätt appliceras vid en senare tidpunkt. Du kan installera ett nytt element utan att förlita dig på professionell hjälp.

Normalt tar det cirka 30 minuter att installera en ny fönsterbräda, medan installationen av mer än en kommer att kräva mer tid. När relevanta verktyg och material finns tillgängliga och de gamla elementen har tagits bort ordentligt kan du börja installera de nya trösklarna. Fig. Använd ytterligare monteringsvinklar om kortet sträcker sig mer än 100 mm från murverket.

Detta ger tillräcklig stabilitet. De yttre installationsförhållandena skiljer sig från de inre. Beroende på arbetsområdet kan du avstå från att använda en skyddsmatta. Tänk på nödvändiga förberedande förfaranden.

Installation av yttre fönsterbrädor kan också utföras utan hjälp av professionella fönstermonterare. Den genomsnittliga monteringstiden på 30 minuter ökar om du vill installera mer än en tröskel. Observera att monteringstiden kommer att minska efter att du bekant dig med proceduren. Var försiktig med fönstren.

För att undvika skador bör de täckas med ark eller skyddsfolie. Speciellt ramar av trä eller aluminium är mycket känsliga för repor. Motståndskraftiga uPVC-modeller bör också täckas över eller till och med tas ur gångjärnen.

Montering inuti skiljer sig något från proceduren utanför. Även om du redan har utfört denna typ av montering rekommenderas det att du läser dessa instruktioner noggrant. När du har utfört alla nödvändiga steg måste du se till att det inte finns några läckor i byggområdet som kan leda till att vatten rinner in i huset.

Om du har installerat flera trösklar måste du kontrollera att varje komponent har konstant kvalitet. Små misstag kan uppstå även under rutinmässiga arbetsrutiner. Du har antagligen utfört alla steg med en tröskel, men kan ha glömt ett viktigt steg i en annan. Detta kan leda till läckor i fönstret. När allt är kontrollerat och alla fönster fungerar ordentligt är du klar med installationen. Shop Info om windows24. Material De nya fönsterbrädorna Medföljande skyddstejp Sidoklipp Medföljande skruvar Konstruktionsskum alternativt cement eller konstruktionslim för kakel Tillval: Verktyg Hammer Kofot Trådlös skruvmejsel Balans.

Installera en fönsterbräda inuti Denna typ av installation innehåller vissa egenskaper. Har du alla nödvändiga material och verktyg? Har den gamla tröskeln tagits bort ordentligt? För att vara säker, kolla här. Innan du installerar fönsterbrädan måste du se till att fogarna är täta och täta. Placera tröskeln under fönstret och justera den vertikalt med en balans och brickor. Vid användning av konstruktionsskum måste tröskeln fästas ordentligt. Se till att det inte kan lyftas upp av det expanderande skummet.

Det är också möjligt att endast delvis skumma ytan, eftersom dess starka vidhäftning är tillräcklig. En fullständig skumning rekommenderas endast mellan tätningen och ytterväggen.

Håll fixeringen på plats tills konstruktionsskummet härdas. Installera en fönsterbräda utanför De yttre installationsförhållandena skiljer sig från de inre.

Alla viktiga verktyg och material måste vara tillgängliga Kontrollera att den äldre versionen har tagits bort ordentligt? Fäst medföljande tätningstejp på botten av det nya konstruktionselementet. Välj ett lämpligt avstånd från framkanten för att säkerställa att tätningstejpen inte längre syns. Installera sidorna på brädet. Fäst ångbeständig fogning. Installera komponenten med medföljande brickor. Försegla sidoytorna med kisel eller akryl. Ta bort cement- och gipsresterna.

Nu kan du ta bort skyddsfolien. Hjälpte den här produktbeskrivningen dig?

(с) 2019 luzzattigramsci.it