luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man skriver inte över check

Hur man skriver inte över check

En checkcheck blir en studsad check när den returneras av banken på grund av att den har en defekt. En check kan studsa på grund av: Otillräckliga medel b. Det belopp som nämns i checken överstiger det belopp som har ordnats att dras från kontot på grund av en tidigare överenskommelse.

En vanlig händelse i näringslivet, en studsad kan ha fruktansvärda konsekvenser för den drabbade om lådan vill anklaga.

Om du har deponerat en check som har studsat, skicka ett brev en begäran om anmälan till den part som skrev checken lådan och hota att inleda förfaranden enligt lagen om förhandlingsinstrument NI om det förfallna beloppet inte betalas.

Åtalhotet leder vanligtvis till snabb lösning om lådan är en individ, skulle förfarandet ske enligt avsnitt 138 i NI-lagen.

I fall av ett företag kan dess verkställande direktör åtalas enligt avsnitt 141. Kravmeddelandet måste skickas inom 30 dagar från det datum då du fick reda på att den check som utfärdades till dig studsade. Syftet är att kräva betalning och informera emittenten om att han eller hon kommer att åtalas om betalning inte sker inom 15 dagar. Den ska innehålla följande information: Uttalande om att du presenterade kontrollen inom dess giltighetsperiod.

Skuldöversikt eller juridiskt verkställbart ansvar. Information om anledningen till vanärning av check, kontrollera memo från banken som returnerar checken för detta. Uppmanar lådan att betala det förfallna beloppet. Uttalande om att du ger lådan 15 dagar på sig att betala eller att du kommer att inleda rättsliga åtgärder. En advokat är inte skyldig att skicka detta meddelande, men du kan få det kontrollerat av en advokat för några hundra rupier. Meddelandet blir ofta punkten för hård kamp när en tvist rättegång.

Beviset för delgivningen av meddelandet är mycket viktigt - du kan kurera det om du trycker för tiden men också skicka en kopia via registrerad post eller snabbpost. Om du inte trycker på den för tiden räcker bara hastighetsposten. Om det är den 15: e dagen och ingen betalning fortfarande har mottagits, måste du lämna in ett klagomål inom 30 dagar före en domare på någon av följande platser: Själen för en check på grund av stoppad betalning omfattas också av avsnitt 138 i NI-lagen.

Du kan inte använda rättsliga åtgärder om checken utfärdades som en gåva, donation eller någon annan skyldighet som inte är lagligt verkställbar eller om giltighetens kontroll har överskridits för mer än tre månader sedan. Men om du gör ett civilrättsligt eller brottmål mot dig, gäller NI-lagen, 1881. I avsnitt 138 i lagen anges att varje studsad check är straffbar enligt lagen och kan leda till upp till två års fängelse, penningåterbetalning eller båda. Enligt RBI: s riktlinjer kan dessutom banker sluta utfärda checkbok för alla kunder som har bokat för en studsad check.

Den minsta föreskrivna överträdelsefrekvensen fastställs som minst fyra gånger för kontroller över Rs. Om en check studsar på grund av otillräckliga medel eller av någon annan teknisk anledning, t.ex. underskott mellan signaturer, debiteras både mislighållaren och betalningsmottagaren av deras respektive banker.

Påföljderna för utcheckning med check ut är nära Rs. Påföljderna varierar från bank till bank och skiljer sig åt för olika kontotyper. Premiumkonton har vanligtvis högre straffavgifter. En studsad check kan dämpa en fördrivares finansiella kredithistorik. Även en enda studs kan påverka din CIBIL-poäng irreparabelt i en utsträckning att du eventuellt kan nekas ett lån i framtiden. En CIBIL-poäng är avgörande för ditt företag eftersom det alltid kan påverka din ekvation med investerarna eller bankerna när du kontaktar dem för ditt lån.

Det bästa sättet att hålla din CIBIL-poäng frisk är att se till att dina checkar aldrig vanäras och att du har betydligt mer pengar än det minsta saldot på ditt konto efter checkinjektion. Det finns dock tillfällen då kontrollen kan ha studsat på grund av: Stavfel; Fel i datum; Överskrivning Underskott mellan signaturer Stängt bankkonto; Låga medel på kontot är det grovt oansvarigt att utfärda en check om fonderna är låga. Olikhet i mängden skriven i figur och ord, och så vidare.

Under sådana fall kan Cheque Return Memo skickas till den drabbade, så att de kan ge ut dem igen inom 30 dagar efter att ha antagits, för att undvika brott eller något av ovanstående brott. Eventuella betalningar som inte görs inom den föreskrivna tidsperioden, som vanligtvis är 15 dagar, kommer att betraktas som ett brott och betalningsmottagaren kan ta dig till domstolen för att inleda ett straffrättsligt förfarande mot den som drar checken. Domstolen ger en uppsägningstid på 30 dagar för att klagomål ska kunna lämnas in, om nya betalningar inte mottogs inom den föreskrivna tiden.

Det finns olika anledningar till att en check ska studsa, och vad de än är, är det viktigt att man måste vara försiktig när man utfärdar checkar. Det är bättre att vara säker än ledsen. Se därför till att de utfärdade kontrollerna är skriftliga läsbara och tydliga. Och under omständigheter där meddelandet om avvisande av check utfärdas, återvänd med betalningar inom den föreskrivna tiden.

Min pappavän stal några få checkar som kontot stängdes för fem år tillbaka, men senare representerades checken av annan okänd person för summan av 6 lakh som sa att min far lånade beloppet den 23 december 2016. Checken blev studsad sedan kontot stängdes 5 år tillbaka, och jag har skickat det svarade meddelandet till den berörda personen efter 15 dagar efter hans svar. Så hittills har jag inte hört någon uppdatering om ärendet och han kontaktade aldrig min far eller mig. Det är nästan ett år. Enligt min förståelse är kontrollen giltig i endast 6 månader och han måste lämna in ett ärende med under den perioden Så låt mig veta om det här fallet kommer att vara tillräckligt starkt i domstolen eller om han fortfarande har tid att representera de andra kontrollerna också.

Personen har inte lämnat in ett ärende ... bara skickat ett meddelande till dig. Av din kommentar framgår att den berörda personen inte tog saken längre. CIBIL-poäng fungerar bara i en riktning. Det är en inställning av regeringen. En bra poäng gynnar inte en låntagare, men en dålig poäng på grund av kontrollstopp slår honom hårt.

Det är stor orättvisa gentemot en kontoinnehavare som betalar regelbundet. Men jag kan inte ta min check tillbaka eftersom festen bor i en annan stad. Men efter en månad och före sju dagars checkens utgångsdatum överlämnade han checken i banken med skadlig avsikt utan att informera mig och när checken blev studsad skickade han mig juridiskt meddelande.

I det här fallet föreslår jag vad jag kan göra. Han ber att du måste betala detta belopp som maskinunderhåll. Men i mina böcker måste jag ta omkring 2 lacs från honom som en laglig betalning mot maskinbetalning eller mitt gamla saldo. Så snälla föreslå mig att vad kan jag göra i det här fallet ?? Jag köpte en lägenhet och utfärdade en förhandscheck till honom, mitt konto har tillräckligt med pengar men på grund av underskrift i signaturen blev det studsad dos, det påverkade min räkningsresultat, jag ansöker om en ensam hem, föreslå mig en lösning.

Spara mitt namn, e-postadress och webbplats i den här webbläsaren nästa gång jag kommenterar. Välj stad. Alla rättigheter förbehållna. LOGGA IN. Logga in på ditt konto. Återställ ditt lösenord. Dela på Facebook. Anslut till veteranadvokater gratis konsultation. Relaterade inlägg: Check Bounce: Hur hanteras konsekvenser? Vad ska du göra om din check studsar.

Vem som helst kan ge mig rätt juridisk information om det. Nästa inlägg. Varför sekretesspolicy är viktigt för ett företag. Se alla tjänster.

(с) 2019 luzzattigramsci.it