luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Howtoforge ldap replikeringsfel

Howtoforge ldap replikeringsfel

Ladda ner phpldapadmin från http: Välj "sha" i lösenordstyp. Det ser inte ut som att ldapserver-parametern tar flera servrar, så du kan fortfarande behöva redigera filerna manuellt i nästa steg. På RHEL7 ska vi använda oddjob-mkhomedir. Lägg till följande i system-auth och password-auth :. Testa och konvertera slapd. Detta fungerar även om din databas redan innehåller poster. Skapa ny användare på phpldapadmin på en nod och sök efter en användare på båda ldap för att se om de replikeras.

Lägg till följande ACL till slapd. Tack till WymanW för att du tillhandahöll detta. Någon gjorde ett dåligt jobb med den senaste versionen. Startskriptet förhindrar att slapd startar. Jag ger upp. Även om detta fungerar kan ldap-skript och phpldapadmin inte stödja detta. Istället för att använda phpldapadmin eller skapa dum ldif är det möjligt att använda ldapadduser, ldapdeleteuser, etc för att hantera användare.

Men dessa borde fungera :. Så nu är det bara användare i gruppen sshok som får logga in. Hur går det att lägga till användare i den gruppen? Om ovanstående är aktiverat kan sssd inte ansluta till LDAP. När jag gör en passwd-ändring får jag följande fel. Prova 389ds - https: Hämtad från "https:

(с) 2019 luzzattigramsci.it