luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Minecraft hur man får nbt-kommandoblock

Minecraft hur man får nbt-kommandoblock

Taggnamn är skiftlägeskänsliga. Nyttolasten för listmärken är innesluten inom hakparenteser [... För mer specifika väljare, se Kommandon. När du använder kommandon räknas tagType ut baserat på det angivna namnet, och nyttolasten är vad som följer kolon - i princip dess värde. Nyttolasten borde passa den förväntade syntaxen. Så en tagg som förväntar sig ett heltal accepterar inte en sträng.

Nummertyper kan betecknas med en bokstav i slutet av värdet, t.ex. 0b för en byte. Utan en bokstav antar koden ett heltal, som fungerar bra för de flesta siffror men beter sig annorlunda. Att använda ett bokstavligt heltal som detta för att överskrida en typs förväntade intervall slår helt enkelt tillbaka antalet till 0 vid gränsen. Nyttolasten är de uppgifter som en tagg bär.

Vid användning av kommandon behöver man helt enkelt undvika att matcha förväntade datatyper, hålla värdena inom förväntade intervall och stänga alla parenteser [...

För en djupare förståelse av nyttolaster kan det hjälpa att titta på hur ett exempel på en sammansatt tag skulle se ut i data. Detta förstås på följande sätt. Minecraft-kod skapar enheter med uppsatta taggar och värden. Enheter sparas själva som taggar i världens bitdata. Varje detalj om en enhet lagras i dess datatagg. Alla taggar refereras av spelets kod för att kontrollera enhetens beteende. Objektets anpassade namn. Utbudet av tecken som kan användas verkar vara oändligt.

Beskrivningen av ett föremål. Separera textrader med kommatecken efter parentes före det senaste citattecknet. Om värdet är 1b förlorar verktyget aldrig hållbarhet. Logga in Har du inte ett konto? Starta en Wiki. Denna artikel eller detta avsnitt kräver en sanering för att uppfylla Minecraft Wikis kvalitetsstandarder. Redigera den här sidan för att förbättra den.

Många NBT-taggar har ändrats sedan 1. Arbetet görs för att städa upp den här sidan. Innehåll [visa]. Hämtad från "https: Gå gärna med. Spänner från 0. Spänner från -90. Fallskador tagna skalor med detta nummer. Negativa värden är hur många fästingar en enhet kan stå i eld innan de bränns. Även om detta värde är 0 och enhet är under vattnet, det tar skada. Fyller till 300 för alla enheter över vatten OnGround: Sann när enheten rör marken NoGravity: Om det är sant påverkas enheten inte av tyngdkraften och slutar ändra Y-position Dimension: Endast känd för att användas för spelare data osårbar: När det är sant, skadar mobbar inte skador från någon källa och kan inte flyttas med våld.

Objekt som objektramar kan inte förstöras om inte ett stödblock tas bort PortalCooldown: I Minecraft Java Edition 1. Detta innebär att flyktkoder behövs för de inre, så syntax ser ut som följande om man ska namnge en enhet Gerald. Om det är sant, visas denna enhets anpassade namn alltid ovanför huvudet, oavsett om spelaren tittar på det eller inte. Om det är sant är denna enhet tyst. När det är sant har enheten en tecknad, glödande kontur. Minskar med 1 per bock tills 0, när mobben blir normal färg igen.

När det är sant och mobben bär elytra, glider de. Attribut Taggar Namn: Kan vara generiskt. Se Attribut för mer om detta. Modifier Taggar Namn: Effekt Taggar Id: Plats är inte angiven. Föremålet som finns i pöbelns huvudhand. Föremålet som hölls i pöbelns off-hand.

Föremålet som bärs på fötterna. Föremålet som bärs på benen. Föremålet som bärs på bröstet. Föremålet som bärs på huvudet. Om den är inställd på sant är den här krypblixten blixtladdad antändad: Om den är sant, har den här kryparen antändts av Flint och Steel ExplosionRadius: Standard är 3 säkring: Standard är 30. Om värdet är 1 är denna zombie en baby. Om värdet är sant är denna zombie en odöd bybor.

Om värdet är sant kan denna zombie bryta trädörrar. Standard -1 för en zombie över vattnet.

(с) 2019 luzzattigramsci.it