luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad sminkar 1-propanol och ättiksyra

Vad sminkar 1-propanol och ättiksyra

Inga förutsagda egenskaper har beräknats för denna förening. Enkel struktur Avancerad historik. Kommentera denna post. Fler detaljer: Systematiskt namn 1- 3-etoxipropoxi - 1-propanol - ättiksyra 1: Kokpunkt: Ångtryck: Förångningens entalpi: Flampunkt: Brytningsindex: Molär brytningsförmåga: H-bindningsacceptorer: H-bindningsgivare: Fritt roterande bindningar : Regel om 5 överträdelser: Polar yta: Ytspänning: Molvolym: Klicka för att förutsäga egenskaper på kemikalieringsplatsen.

Sök ChemSpider: Föreningar med samma molekylformel Föreningar med samma skelett Använd denna molekyl i en struktursökning. Sök på Google: Personliga samlingar. Publikations- eller tidningsartikel. Webbaserad artikelblogg eller kommentar. Tillgängliga kemikaliedatabaser.

Biologiska egenskaper. Kemiska reaktioner. Kemiska säkerhetsdata. Läkemedel eller föreningar under utveckling. Imaging Agents. Informationsaggregat. Journalförlag via MeSH. Metaboliska vägar.

Molecular Libraries Screening Center Network. Naturprodukter. NIH Substance Repository. Protein 3D-strukturer. Spektroskopidatabaser. Ämnesleverantörer. Teoretiska egenskaper. Virtuellt bibliotek.

(с) 2019 luzzattigramsci.it