luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad betyder exklusive räkningar

Vad betyder exklusive räkningar

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du har läst och förstått vår cookiepolicy, integritetspolicy och våra användarvillkor. Om förfarandet i Eccles mot Bryant följs och varje kontrakt ingås endast när ett utbyte genom posten är klart, finns det en allvarlig risk att X kan upptäcka att han har förbundit sig att köpa Y: s hus, men att W har ändrade sig och vägrade att köpa X: s hus, med resultatet att X har två hus på sina händer. Och Y kan upptäcka att han har förbundit sig att sälja till X, men att Z har ändrat sig, vilket betyder att Y är kvar utan hus alls.

Riskerna är oundvikliga på grund av förseningen i utbytesprocessen. Om advokaterna från alla fyra parterna kunde mötas och utbyta de undertecknade delarna av kontrakten praktiskt taget samtidigt, kunde all risk elimineras. men det är vanligtvis opraktiskt för dem att träffas. En lösning har hittats i ett system för "utbyte" per telefon. Om alla kontrakt har undertecknats och alla parter är redo att fortsätta, kan W: s advokat komma överens om att hålla kontraktet undertecknat av W i ordning av X: s advokat som i sin tur kommer att gå med på att hålla X: s undertecknade kontrakt för att sälja till W enligt W: s advokat.

X: s advokat kommer också att gå med på att hålla X: s undertecknade kontrakt för att köpa från Y till ordningen hos Y: s advokat - och så vidare i kedjan. Vissa av kontrakten kan ha levererats fysiskt i förväg och hållits enligt den levererande advokatens order tills den tid som överenskommits för den "konstruktiva" eller teoretiska överföringen.

Men det verkar som om det inte behövs någon fysisk leverans alls. Ett beslut av en domstol eller domare, fattat eller antagits skriftligt. I Högsta domstolen: Bank och finans. En skriftlig anvisning för att betala pengar eller leverera egendom, gjord av en person som har laglig rätt att göra det. Definitionen i OED är faktiskt i princip korrekt. I detta sammanhang betyder "till ordning" att advokaten som innehar det fysiskt undertecknade originalavtalet som är en form av materiell personlig egendom i denna mening snarare än en verklig immateriell äganderätt samtycker i ett bindande muntligt avtal att leverera det fysiskt signerade originalet. avtalsdokument enligt instruktionerna från den andra advokaten som företräder en annan part med vilken avtalet ingicks.

Eftersom mottagaren av "till ordningen" löftet har rätt att styra dispositionen av det undertecknade originalet papper, anses den mottagaren av "till ordningen" lovligt vara i besittning av det papperet . Pappersinnehavet är viktigt eftersom ett skriftligt avtal eller instrument normalt inte är bindande förrän det har "undertecknats" ordinär mening, "förseglat" antingen notariserat eller märkt med ett företagsförsegling för kontrakt som krävde någon av dessa vid den tidpunkten, och "levereras" överförd från den juridiska besittningen av den person som undertecknar till en annan part till avtalet eller mottagaren av instrumentet eller till en advokat eller agent för den personen.

Således, till exempel, om du undertecknar och notariserar en handling som ger Blackacre till din brorson, är gärningen fortfarande inte giltig förrän du levererar gärningen till din brorson eller en agent eller advokat som agerar för hans räkning.

Undantaget från den allmänna regeln är ett testamente som är effektivt när det undertecknas och bevittnas, även om det aldrig levereras före döden. Historiskt sett var ett signerat original mycket viktigare för verkställighet av kontrakt än det är idag, när en kopia eller skanning enkelt görs och är lika effektiv i de flesta fall. Den klass av "verkliga handlingar" som fysiskt förkroppsligar en laglig rättighet snarare än att bara vara bevis för parternas överenskommelse eller handling, blir allt mindre.

För det mesta består den av levande kontroller, skuldebrev, inteckningar, förtroendebrev, testamente, lagerintäkter, innehavarobligationer, ibland äganderättsintyg och oregistrerade handlingar.

Denna hänvisning är till en övergångsordning som använder juridiska fiktioner för att övervinna föråldrade krav på "riktiga dokument. Hem Frågor Taggar Användare obesvarade. Vad betyder" i storleksordningen "exklusive sammanhang av räkningar, skuldebrev? Ställ fråga. OED saknar rätt definition, eftersom följande inte gäller: Registrera dig eller logga in Registrera dig med Google. Registrera dig med Facebook. Registrera dig med e-post och lösenord. Skicka som gästnamn. E-post krävs men visas aldrig.

Law Stack Exchange är endast för utbildningsändamål och ersätter inte individuell rådgivning från en kvalificerad jurist. Communications on Law Stack Exchange är inte privilegierad kommunikation och skapar inte ett förhållande mellan advokat och klient.

Visas på Meta. Vi testar annonser i hela nätverket. Tagg synonym instrumentpanel 2. Unicorn Meta Zoo 4: Vad gör en hälsosam gemenskap? Relaterade 2. Heta nätverksfrågor. Frågeflöde. Law Stack Exchange fungerar bäst med JavaScript aktiverat.

(с) 2019 luzzattigramsci.it