luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad står MSO för vid upphandling?

Vad står MSO för vid upphandling

Descartes Ordlista för logistik och försörjningskedja. Vitbok: Logistikteknikplattform. Descartes A-Z produktlista. Resurscenter för hemleverans. Hoppa till huvudinnehåll. Välj ett föremål:.

Skicka den här sidan via e-post Skriv ut den här sidan. Akronym Referenshandbok: Tredje parts tredje logistikleverantör. Advance kommersiell information Kanada. American National Standards Institute. Automatisk inspelningsenhet ombord. Byråns intäktsförvaltningsråd. Byrån för alkohol, tobak och skjutvapen. Civil Luftfartsverket i Kina. Tull automatiserad datautbyte. Kanadensisk automatiserad exportdeklaration. Centralamerikanska frihandelsavtalet.

Tull- och gränsskydd. Omfattande ekonomiskt och handelsavtal. Kustbevakning Förteckning över fartyg förbjuden.

Samla vid leverans eller kontant vid leverans. Överensstämmelse, säkerhet, ansvarsskyldighet. Council of Supply Chain Management Professionals. Tull-handelspartnerskap mot terrorism. Distributionscentral. Directorate of Defense Trade Controls. Institutionen för utrikesfrågor, handel och utveckling. Institutionen för fiske och hav. Säkerhetstjänsten. Handelsdepartementet.

Transportdepartementet. Förarens inspektionsrapport. Klassificeringsnummer för exportkontroll. Dokument om krav på elektronisk handel. Säkerhetsdeklaration för elektronisk sändning. Naturvårdsverket.

European Port Community Systems Association. Exportbehandlingszon. Food and Drug Administration varningsbrev. Internationella federationen för speditörsföreningar. System för informations- och resurshanteringssystem. Federal Motor Carrier Safety Administration. Program för verifiering av utländska leverantörer. Allmänt accepterade redovisningsprinciper.

Statlig myndighets varor. Allmänt avtal om tullar och handel. Allmänna regler för tolkningen. Globala tariffer och internationell kartläggning. Riskanalys Kritisk kontrollpunkt. Hennes majestätets intäkter och tullar. International Air Transport Association. Internationellt farligt gods till sjöss. Internationella sjöfartsorganisationen.

Internationella kommersiella villkor. Internationella standardiseringsorganisationen. International Trade Administration. International Trade Management Revision. Gemensam omfattande handlingsplan. Licenser, tillstånd, certifikat och andra. Flerårig strategisk plan Europa. Monetär och finansiell kod Frankrike.

Malaysia mot finansiering av terrorism. Nordamerikanska frihandelsavtalet. Nordamerikanskt industriklassificeringssystem. National Highway Traffic Safety Administration. Nationell motorfraktklassificering. Nederländska nationella terrorlistan. Gemensam transportör som inte är i fartyg.

Över, kort och skadad. System för granskning före ankomst Kanada. Förladdning av information om förskottslast. Förinstallera sändningsinformation för säker inresa. Standard Carrier Alpha Code. Standardindustriklassificering.

Speciell programindikator. Sanktionerad partilista. Teknisk kommersiell kundenhet. Lagen om handelslättnader och handelshantering. Transportsäkerhetsadministration. Transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap. Förenade kungariket förbjudna terroristgrupper. Världstullorganisationen. Lagerhanteringssystem.

(с) 2019 luzzattigramsci.it