luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad betyder visuellt estetisk mening

Vad gör visuellt estetisk mening

Estetik är ett enormt ämne. Liksom de flesta områden inom filosofin har den en rik historia av debatt och förändring. Under denna klass kommer du att utsättas för flera olika synpunkter på vad som är "korrekt" estetik. Som en snabb definition ska jag bara lägga upp en Wikipedia-def. Ett exempel från konstteori är estetisk teori som en uppsättning principer som ligger till grund för arbetet hos en viss konstnär eller konstnärlig rörelse: Så google Estetik.

Kolla in de olika typerna från olika kulturer. Till exempel utvecklades den japanska visuella estetiken på ett annat sätt än den västeuropeiska estetiken, som är den som dominerar vår kulturs verk. Titta på målningar från alla olika epoker och se hur den medeltida estetiken var annorlunda än vad som ersatte den i renässansen, återigen, den som fortfarande svänger över mycket av den visuella kompositionen i en filmram idag.

Detta får oss att titta på hur vi formellt och mindre formellt kan ordna våra skådespelare, inställningen, kamerans placering och färgen och belysningen för ett givet skott för att uppnå största möjliga inverkan på det vi försöker säga. För den enklaste ingången till att använda dessa verktyg för analys kan vi titta på några få komponenter i den visuella ramen hur vi kan se på dem, igen från den ingångsnivå praktiska plats att börja med, Wikipedia om komposition i visuell konst: Några principer för organisation som påverkar sammansättningen av en bild är: Original ansikte vs.

Klon höger sida vs. Klon vänster sida. Din favorit? För våra ändamål kan vi titta på en ram från King of Symmetrical shots, regissör Wes Anderson, från Moonlight Kingdom: Ramen är inte exakt lika balanserad, men balans uppnås genom en kombination av objekt och intensiteter av färg och storlek.

Asymmetri kan skjutas till en nivå som gör det obehagligt estetiskt, vilket skulle innebära att man skapar en obalans av en sådan proportion att den skulle fästa "oönskad" uppmärksamhet på själva kompositionen. Vi börjar från en av de fantastiska asymmetriskt balanserade målningarna som ni alla känner till: Lägg märke till att målningens balans uppnås genom storlek, form och kontrast i färg.

Asymmetri tenderar att kännas mer "livlik" i sin distribution av element, även om Van Gogh knappast kunde kallas realistisk i sin användning av färgen. Lägg märke till hur den ljusare tonen i hennes gröna klänning hjälper till att balansera den mörkare halvan av ramen, som innehåller hans mörkare toner och det mörkare gräset.

Ett par exempel, först från den första regissören som pressade kraftigt in i användningen av grafisk design i bioramen, den ryska regissören Sergei Eisenstein.

Att ha tillräckligt visuellt tomt utrymme mellan karaktärens blick och den motsatta ramkanten för att tittaren ska känna av den visuella energin i en annan karaktär eller handling utanför skärmen. Publiken märker uppenbarligen spännande versioner av design för film och de är ofta den som får utmärkelsen, men det arbete som är mindre märkt är ofta det mest extraordinära.

Några exempel: American Hustle 2013. Det finns många sätt att designa och beskriva belysning för film: Återigen, det finns mycket där ute om färgteori som vi inte kommer att gå in på nu, men du borde kunna känna igen följande: Key Light : Den huvudsakliga "ljuskällan" för ett visst skott. Det kan vara solljus genom ett fönster, en lampa på ett skrivbord, dagsljuset på en uteplats på morgonen etc.

Fyll ljus: Vilken sekundär ljuskälla som helst för ett skott, vilket betyder att den inte är lika stark eller intensiv som nyckelljuset. Ett rum kan tändas av en lampa på skrivbordet, men det finns en eld i eldstaden som ger en mjuk glöd från andra sidan. Fyllningsljus används ofta för att få tredimensionalitet som ett visuellt "skulpterande" verktyg.

High-key Lighting: Den primära ljuskällan för bilden är ljus och lyser ganska jämnt så att större delen av bilden kan ses. Hårda skuggor undviks och en optimistisk känsla ges som ofta används i komedi. Lågmodig belysning: Oregelbundenheten i belysningsnivåer tenderar att ge en mer realistisk känsla som lämpar sig för mer allvarligt dramatiskt arbete. Ljus med hög kontrast: Skottet tenderar att tändas från endast en källa eller så dominerar källan så att fyllningslampan knappt märks.

Film Noir utnyttjar denna teknik i hög grad, utvecklad i stor utsträckning av tyska expressionistiska filmskapare från 1920-talet, under den tysta eran. Cool kontra varm belysning: Kallt ljus tenderar mot det blå området medan varmare toner betonar gula, bärnsten etc.

Mjuk kontra hård belysning: Mjukt ljus sprids antingen på naturligt sätt molntäcke, eller genom tygmaterial som nylon. Med hårt ljus avses mer direkt belysning från källor antingen naturligt eller inte. Negativt utrymme Färgkontrast: Viktig anmärkning! Färgtemperaturer och mjuk och hård kantad belysning blandas ofta i en scen eller från skott till skott. Här är några exempel på olika typer av belysning:

(с) 2019 luzzattigramsci.it