luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är incidenthanteringsplan

Vad är plan för incidenthantering

Bli Medlem. Logga in. Lär dig hur du hanterar ett dataintrång med de sex faserna i incidentplanen. En insatsplan bör upprättas för att hantera ett misstänkt dataintrång i en serie faser. Inom varje fas finns specifika behov som bör övervägas. Faserna för incidentrespons är: Förberedelse Denna fas kommer att vara arbetshästen för din planering av incidentrespons och i slutändan den viktigaste fasen för att skydda ditt företag.

En del av den här fasen inkluderar: Se till att dina anställda är ordentligt utbildade angående deras incidentresponsroller och ansvar i händelse av dataintrång. Utveckla scenarier för incidentrespons och regelbundet genomföra protesterande dataintrång för att utvärdera din insatsplan. Se till att alla aspekter av din träningsplan för incidentrespons, genomförande, hårdvaru- och programvaruresurser etc. Då måste planen testas för att säkerställa att dina anställda kommer att utföra som de utbildades.

Har din säkerhetspolicy och din insatsplan godkänts av lämplig ledning? Känner Incident Response Team till deras roller och vilka anmälningar som krävs? Har alla medlemmar i Incident Response Team deltagit i håravfall? Ett intrång, eller en incident, kan härröra från många olika områden.

Hur upptäcktes det? Vem upptäckte det? Har andra områden påverkats? Vad är kompromissens omfattning? Påverkar det verksamheten?

Har källpunkten för inträde för händelsen upptäckts? Inneslutning När ett intrång först upptäcks kan din initiala instinkt vara att ta bort allt på ett säkert sätt så att du bara kan bli av med det.

Koppla ifrån berörda enheter från Internet om du kan. Ha kortsiktiga och långsiktiga inneslutningsstrategier redo. Det här är också en bra tid att uppdatera och korrigera dina system, granska dina protokoll för fjärråtkomst som kräver obligatorisk autentisering med flera faktorer, ändra alla användaruppgifter och administrativa åtkomstuppgifter och härda alla lösenord.

Har någon upptäckt skadlig kod satts i karantän från resten av miljön? Vilken typ av säkerhetskopior finns på plats? Kräver din fjärråtkomst sann multifaktorautentisering? Har alla behörighetsuppgifter granskats för legitimitet, härdats och ändrats? Har du tillämpat alla senaste säkerhetsuppdateringar och uppdateringar?

Forensic Research: Data Breach Trends 4. Detta innebär att all skadlig kod ska tas bort på ett säkert sätt, system bör åter härdas och patchas och uppdateringar bör tillämpas. Oavsett om du gör det själv, eller anställer en tredje part för att göra det, måste du vara noggrann. Om några spår av skadlig programvara eller säkerhetsproblem kvarstår i dina system kan du fortfarande tappa värdefull information och ditt ansvar kan öka.

Har systemet härdats, lappats och uppdateringar tillämpats? Kan systemet avbildas på nytt? Återställning Detta är processen för att återställa och returnera berörda system och enheter tillbaka till din affärsmiljö. Har system lappats, härdats och testats? Kan systemet återställas från en pålitlig säkerhetskopia?

Hur länge kommer de berörda systemen att övervakas och vad kommer du att leta efter när du övervakar? Vilka verktyg säkerställer att liknande attacker inte kommer att återkomma?

Det är här du kommer att analysera och dokumentera allt om överträdelsen. Bestäm vad som fungerade bra i din svarsplan och var det fanns några hål. Lärdomar från både hån och verkliga händelser kommer att bidra till att stärka dina system mot framtida attacker. Hur ska anställda utbildas annorlunda? Vilken svaghet utnyttjade överträdelsen? Förbered dig på det, vet vad du ska göra när det händer och lär dig allt du kan efteråt.

Behöver du hjälp med ett dataintrång? Prata med en av våra kriminaltekniska utredare. Social kontakt Kontakta oss. Håll dig uppdaterad Prenumerera på vår bloggprenumeration. Tack! Din IP-adress är: Alla rättigheter reserverade. Vi är glada att samarbeta med dig. Din förfrågan har skickats.

(с) 2019 luzzattigramsci.it