luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är lutande linje

Vad är lutande linje

Med betydelsen av lika lutande linjer menar vi att de linjer som gör lika vinklar med båda koordinataxlarna. Linjer och plan lutande mot eller bort från bildplanet har försvinnande punkter som liknar horisontella försvinnande punkter. När du konstruerar perspektivritningar från plan- och höjdvyer innebär att lokalisera försvinnande punkter för de lutande linjerna ytterligare preliminär projektion. Hitta ekvationen för linjerna som passerar genom punkten -2.

Av ovanstående diagram är det tydligt att; det finns två linjer PQ och RS, lika lutade till koordinataxlarna. Du kan hitta perspektiven på lutande linjer utan att hitta de försvinnande punkterna genom att hitta slutpunkterna och sammanfoga dem. Du kan bestämma perspektivet för vilken punkt som helst genom att hitta perspektiven på två linjer som skär varandra vid punkten.

Lika lutande linjer. Lika lutande linjer Med betydelsen av lika lutande linjer menar vi att de linjer som gör lika vinklar med båda koordinataxlarna. Ovanstående diagram visar att PQ och RS är de två lika lutande linjerna. Av ovanstående diagram är det tydligt att; För PQ: För RS: Med ensamrätt.

(с) 2019 luzzattigramsci.it