luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är klockan 09.00 i Kanada

Vilken tid är 09:00 gmt i Kanada

Offset UTC 0: Offset UTC -4: Det används i följande länder: Huvudstäder: Det används nu ofta för att referera till Coordinated Universal Time UTC när detta ses som en tidszon, och i avslappnad användning för de flesta delar är det det samma. I militär är GMT känd som zulu-tid. Indikerar noll timme och noll minut tidsskillnader för nollmeridianen.

Används av U. Tidszoner med GMT 0: sommartid: Detta är en standard tidszon, men under sommaren justerar vissa platser tid för en timme framåt för sommartid och observerar Eastern sommartid EDT. EST slutar årligen samma datum och tid. EST startar årligen samma datum och tid. Internationell standard som täcker representation och utbyte av datum och tidsrelaterade data -05 - grundläggande kort -0500 - grundläggande -05: Internetmeddelandeformat Datum Standard, vanligtvis används för tidsstämplar i e-postrubriker -0500 - tecknet - följt av en fyrsiffrig tid ger timmar 05 och minuter 00 av förskjutningen.

Indikerar tidsskillnader om fem timmar och noll minuter väster om nollmeridianen. Tidszoner med GMT -5: Inkludera tid. Inkludera datum. Greenwich Mean Time. GMT 0: Eastern Daylight Time.

GMT -4: Greenwich genomsnittlig tidsförskjutning: GMT tidszonskarta. Internationell standard för representation och utbyte av datum och tidsrelaterade data. Internetmeddelandeformat Datum Standard, vanligtvis används för tidsstämplar i e-postrubriker.

Avspeglar GMT tidszonsgränser definierade av politiska organ, främst avsedda för användning med datorprogram och operativsystem. Eastern Standard Time Offset: EST-tidszonskarta. Avspeglar EST-tidszonsgränser definierade av politiska organ, främst avsedda för användning med datorprogram och operativsystem.

(с) 2019 luzzattigramsci.it