luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad du kan förvänta dig under en medlingshörning

Vad du kan förvänta dig under en medlingshörning

I South Carolina är medling obligatorisk i många län i delstatsdomstolen som en del av förprocessen. Den federala domstolen i South Carolina beordrar ofta parterna att genomföra medling som en del av ett schemaläggningsbeslut.

Medling är en icke-bindande process som är utformad för att underlätta en förlikning. Varför medling? Eftersom det fungerar för att nå en lösning och fungerar bra. Medling gör det möjligt för tvister att avgöra resultatet av sina egna ärenden utan risk för juryn eller att ditt ärende eller dom upphävas av en domare. Förmedling har varit mycket framgångsrik när det gäller att lösa många stämningar som en form av alternativ tvistlösning, särskilt i personskadefall som affärsskadestånd, bilolyckor, fall och skador orsakade av defekta produkter.

Ofta är medling det första tillfället där parterna meningsfullt kan sitta ner och diskutera sakens fördelar i ett försök att nå en lösning genom förhandlingar. Om du deltar i en medling som kärande den skadelidande i en personskadestraff, här är 5 saker att förvänta dig :. Många personskadestämmelser avgörs vid medling. Om du har några frågor om medlingsprocessen, ring oss idag på 803 350-9230 så svarar vi gärna på dina frågor.

Denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Resultaten och vittnesmålen som listas på denna webbplats är specifika för fakta och rättsliga omständigheter i specifika fall och bör inte användas för att bilda en förväntan om att samma resultat skulle kunna uppnås för andra kunder i liknande ärenden. Personskademedling: Medling är en icke-bindande process som är utformad för att underlätta en lösning Varför medling?

Förvänta dig att höra uttalanden från motparten som du inte håller med. I början av de flesta medlingarna kommer parterna och deras advokater att samlas i konferensrummet för att inleda uttalanden. Du och din advokat kommer att vara på ena sidan av bordet. Förmedlaren, som är neutral, kommer att sitta vid bordets huvud. Din advokat kommer att presentera din sida av ärendet. Försvaret kommer sedan att göra uttalanden som kommer att utmana din syn på fakta och värdet av ditt ärende.

Det här är hans eller hennes jobb. Bli inte förolämpad. Förvänta dig att parterna är långt ifrån varandra i början. I de tidiga faserna av förhandlingarna kan du förvänta dig att parterna ligger långt ifrån varandra. Försvaret kan också förvänta sig att din startpunkt blir för hög. Kom ihåg att ha tålamod. Förvänta dig att processen blir lång.

En lyckad medling kan ta var som helst från några timmar eller en hel dag. Enligt vår erfarenhet är den genomsnittliga medlingstiden mellan 4-6 timmar. Processen tar tid eftersom medlaren kommer att träffas privat med parterna i separata rum för att samla information om ärendet. Förmedlaren kommer att lämna erbjudanden och krav fram och tillbaka mellan alla intresserade parter. Förvänta dig att medlaren inte väljer en sida. Förmedlaren är inte din advokat eller din advokat.

Räkna med att kompromissa. Medling kan inte fungera utan kompromisser. Om du vill nå en förlikning måste du vara villig att göra eftergifter som är rimliga och rättvisa. Utan kompromiss kan du förvänta dig att ditt mål slutar i domstol. Autoolycka, affärstvister, lastbilsolyckor, stämningsansökan vid personskador, medling av personskador, förlikning, vad man kan förvänta sig vid medling.

Alla rättigheter förbehållna.

(с) 2019 luzzattigramsci.it