luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / När delas cn-aktier

När delar cn uppdelning

Hoppa till huvudinnehåll. Vanliga frågor Microsoft lager. Microsoft Corporate. Utdelning för aktieägarna. Microsofts aktiesplittringar. Ekonomi och SEC-arkivering. Microsofts skuld. XBRL-filformat. Kontaktinformation för aktieägare.

Visa alla svar. Microsoft-aktie Fråga. Utbetalar Microsoft utdelning? Vad är Microsofts tickersymbol? Vår gemensamma aktiesymbol är MSFT.

Vilket utbyte handlas Microsoft-aktier? Tickersymbolen är MSFT. Hur kan jag få det aktuella Microsoft-aktiekursen? När var Microsofts börsintroduktion till allmänheten? Vad var erbjudandet vid Microsofts börsintroduktion? Vem ska jag kontakta angående mitt lagerbevis? Du bör kontakta Microsofts överföringsagent, Computershare, på något av följande sätt: Computershare P. När är nästa årsstämma? Årsstämman 2019 kommer snart att tillkännages.

När var det senaste årsstämman? Lyssna på webbsändningen. Utfärdar du önskat lager? Microsoft erbjuder inte längre föredragna aktier.

Hur många Microsoft-aktier är utestående? Per den 18 april 2019 var det 7 662 817 920 utestående aktier. Var kan jag få information om företaget?

Denna företagsinformationssida innehåller en mängd länkar angående Microsoft. Var kan jag få information om Microsofts styrelse? Denna länk tar dig till Microsofts styrelse.

Klicka på varje medlems namn för att läsa deras fullständiga biografi. Vem är Microsofts oberoende revisor? Var kan jag få företagshistorisk information? Vilka är Microsofts värderingar och uppdrag? Microsofts uppdrag, liksom hur vi tänker leverera på vårt uppdrag, beskrivs på sidan Uppdrag och värden. Var kan jag få anställningsinformation? Massor av information finns på jobbsidan. Vilket år och var införlivades Microsoft? Microsoft införlivades i delstaten Washington den 25 juni 1981; återinförlivades i delstaten Delaware den 19 september 1986; och återinkorporerades i delstaten Washington den 1 november 1993.

Vad är Microsofts heltidsanställda på heltid? Microsofts tidigare och nuvarande personalantal finns på vår snabba fakta om Microsoft-sidan. Vilka företag har Microsoft investerat i eller förvärvat? Se våra investeringar och förvärv. Är det möjligt för en aktieägare att besöka Microsoft-campus? Allmänheten får besöka Microsoft Visitor Center. Klicka här för timmar och platser. Jag är aktieägare och jag behöver produktsupport.

Vem kontaktar jag? Besök våra online produktsupporttjänster. Du kan välja mellan en mängd olika alternativ. Har Microsoft en direkt plan för köp av aktier eller en återinvesteringsplan för utdelning?

Computershare, Microsofts överföringsagent, administrerar en plan för direkt aktieköp och en återinvesteringsplan för företaget. För att ta reda på mer om dessa program kan du kontakta Computershare direkt på 800 285-7772, alternativ 1, mellan klockan 8 A. Eastern Time. Alternativt kan du visa programmet online genom att gå till Computershares webbplats.

Betalar Microsoft en utdelning kvartalsvis? Läs pressmeddelandet. Vad är Microsofts utdelningshistorik? Denna tabell visar utdelningar, belopp och viktiga datum: Kvartalsutdelning. Kommer det att bli en aktiesplit? Styrelsen fattar beslut om eventuell aktiesplit. Den senaste uppdelningen var en 2-för-1-aktiesplit som meddelades den 16 januari 2003.

Aktien kommer att börja handlas till det nya splitkursen 18 februari 2003. Detta var vår nionde aktiesplit sedan börsintroduktionen den 13 mars 1986. Läs pressmeddelandet: När har Microsofts gemensamma aktiesplit? Den senaste uppdelningen var en 2-för-1-aktiesplit som tillkännagavs den 16 januari 2003.

Aktien handlades till det nya splitkursen den 18 februari 2003. Detta var Microsofts nionde aktiesplit som börsnoteras den 13 mars 1986. För mer information, läs pressmeddelandet: Efter denna senaste split, motsvarar en originalaktie 288 aktier. Det här diagrammet sammanfattar Microsofts nio aktieuppdelningar sedan börsintroduktionen den 13 mars 1986: Hur fungerar egentligen en 2-för-1 aktiesplit? En split-för-1-split innebär att investeraren kommer att ha dubbelt så många aktier som han hade tidigare, till hälften av marknadspriset.

Här är ett exempel: Varför delade du aktien nu? Beslutet att dela aktien fattades av Microsofts styrelse, baserat på en önskan att göra vårt lager mer tillgängligt för ett bredare utbud av investerare. Hur många gånger har du delat aktien? Det är nionde gången som företaget delar upp aktien sedan Microsoft börsintroducerades i mars 1986. En originalaktie kommer att motsvara 288 aktier efter det att denna split är i kraft.

När kommer nästa vinstutgåva? Fjärde kvartalets resultat för räkenskapsåret 2019 kommer snart att offentliggöras. En webbsändning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgängligt från Microsoft Investor Relations-sidan. Alla intäktsreleaser finns på denna webbplats. Vad är Microsofts räkenskapsår och motsvarande utgivningsdatum för intäkter? Microsofts räkenskapsår sträcker sig från 1 juli till 30 juni. Resultatdatum för resultat för fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2019 kommer snart att offentliggöras: Q1 oktober. Ger Microsoft ut kvartalsrapporter?

Nej, på grund av ökade utskrifts- och distributionskostnader, liksom åtagandet att använda vår egen teknik, utfärdar Microsoft inte längre tryckta kvartalsrapporter utan fokuserar istället på elektroniska medier. Du kan titta på alla intäktsreleaser på denna webbplats. Hur får jag en kopia av årsredovisningen? Här är vår Microsoft-årsredovisning 2018 online.

Var hittar jag historiska Microsoft-finansiella rapporter?

(с) 2019 luzzattigramsci.it