luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / När var den protestantiska tidslinjen martin

När var den protestantiska reformeringens tidslinje martin

Världen förändrades. Nya vetenskapliga upptäckter hade öppnat vägar för att förstå mer om vårt komplexa universum. Havet, en gång fruktat för sin fara och djup, tämdes för resor och handel. Bönder och arbetare, som arbetade under hårda och obevekliga förhållanden, sökte revolution.

Den buboniska pesten hade tagit livet av cirka 75 miljoner människor från 1347 till 1351. Den fortsatte att dyka upp igen och få panik i europeiska städer. Politiska allianser, länge smidda mellan påven och prinsen, bröts i takt med att maktcentrum flyttades. När den medeltida eran kollapsade i det moderna verkade förändringar överallt och gränslösa.

Men även under dessa förändrade tider förblev en sak konstant: Trots framsteg och förändringar i vetenskap och samhälle, politik och publicering arbetade Gud. Han gav hopp och liv genom sin ande genom ord och sakrament. Han gav tröst och glädje i försökta och ofta farliga situationer.

Under förändrade tider förändrades inte hans löften genom sin Son, och de kommer aldrig heller att förändras. De kommer aldrig att ändras eller återkallas. Han ensam är vårt liv och vår fred. Ytterligare referenser inkluderar vetenskapliga upptäckter, materiella konstverk och ankomsten av europeiska upptäcktsresande till Amerika. Objekt i fetstil anger skrifter och händelser som specifikt hänför sig till de lutherska bekännelserna. Denna tidslinje bekräftar vad vi vet av erfarenhet: The Lutheran Confessions St.

Louis, MO: Concordia Publishing House, 2005, xxxviii — xlvi. Hoppa till innehåll.

(с) 2019 luzzattigramsci.it